Tworzenie Azure Key Vault

Key Vault jest to moduł Azure, który pozwala na bezpieczne przechowywanie haseł, kluczy i innych sekretów. Z jego pomocą developerzy nie muszą zapisywać poświadczeń lub adresów połączeń w kodzie. Mogą natomiast odpytać Key Vault i pozyskać je kiedy są potrzebne. Aplikacja będzie w stanie potwierdzić swoją tożsamość i uzyskać dostęp do hasła, nawet w sytuacji gdy developer takiego dostępu nie ma. Stwórzmy Key Vault!

Tworzenie w godzinę rozwiązania SI rozpoznającego obrazy

Usługi kognitywne firmy Microsoft oferują wytrenowane sieci neuronowe, które umożliwiają developerom szybki rozwój algorytmów np. rozpoznawania obrazu. Ten krótki post ma pokazać, jak to się robi i jak stworzyłem system rozpoznawania ludzi w czasie rzeczywistym. Celem tego rozwiązania jest rozpoznanie ludzi w naszym biurze i ewentualnie poinformowanie naszych ukochanych założycieli. Użyłem: skryptu w języku Pythona i kamerki internetowej FullHD + API Custom Vision.

artykuł_10_person detector