Kumulowanie list przy użyciu… List.Accumulate()

List.Accumulate to potężna funkcja, która jest często pomijana podczas robienia transformacji w edytorze Power Query. Jej podstawowa funkcjonalność jest wytłumaczona w dokumentacji. Działa poprzez kumulowanie wyników zadanej operacji (accumulator function) zaczynąjąc od wartości źródłowej i przechodząc wiersz po wierszu aż do końca wybranej listy.Radacad świetnie wytłumaczył podstawowe możliwości tej funkcji. Ja traktuję List.Accumulate jako funkcję, która pozwala mi dostać się do wartości z poprzedniego wiersza. Jest to częsta transformacja oczekiwana przez klientów, którzy korzystają z Excela jako źródła danych. 90% przypadków to sprawdzenie czy ID lub data ma inną wartość niż w poprzednim wierszu.